0975990317

Nhãn màu vàng PVC 75×50

  • Là loại giấy PVC xé không rách
  • Giấy dùng thông qua mực in (Ribbon)
  • Sử dụng mực Wax Resin, Resin
  • ứng dựng: In thông tin sản phẩm