0975990317

Nhãn màu vàng PVC 70×50

  • Là loại giấy PVC xé không rách
  • Giấy dùng thông qua mực in (Ribbon)
  • Sử dụng mực Wax ResinResin
  • ứng dựng: In thông tin sản phẩm