0975990317

 Tem vàng / Nhãn màu vàng 38×18

  • Là loại giấy xé rách
  • Giấy dùng thông qua mực in (Ribbon)
  • Sử dụng mực Wax, Wax ResinResin
  • ứng dựng: In thông tin sản phẩm