0975990317

Nhãn in màu đỏ

Nhãn in màu đỏ không chỉ là một sản phẩm quảng cáo hữu ích mà còn là một cách tuyệt vời để nổi bật và thu hút khách hàng dễ dàng.

  • Là loại giấy xé rách
  • Giấy dùng thông qua mực in (Ribbon)
  • Sử dụng mực Wax, Wax ResinResin
  • Ứng dựng: In thông tin sản phẩm