0975990317

Giấy in mã vạch 40×100

  • Là loại giấy in thường, xé rách
  • Giấy dùng thông qua mực in (Ribbon)
  • Sử dụng mực Wax, Wax Resin, Resin
  • ứng dựng: In thông tin sản phẩm,