0975990317

Giấy decal PVC 90×65 

  • Là loại giấy in xé không rách
  • Giấy dùng thông qua mực in (Ribbon)
  • Sử dụng mực Wax Resin, Resin
  • ứng dựng: In thông tin sản phẩm,