0975990317

Giấy decal PVC kho đông lạnh

Giấy decal PVC kho đông lạnh của Thuận Phước là loại giấy đặc biệt được thiết kế đáp ứng các yêu cầu khắt khe của môi trường kho đông lạnh.