0975990317

Giấy decal in mã vạch

Giấy decal là loại giấy chuyên dùng để in các loại tem nhãn dán trên thùng giấy, sản phẩm hàng hóa.