0975990317

Giấy in nhiệt PVC / Giấy in nhiệt xé không rách