0975990317

Decal nhiệt / Giấy in nhiệt 78×25

Decal nhiệt / Giấy in nhiệt là loại giấy chuyên dùng để in các loại tem nhãn dán trên thùng giấy, sản phẩm hàng hóa.