0975990317

Phôi thẻ nhựa PVC trắng

  Phôi thẻ nhựa PVC trắng được ứng dụng:

  • Thẻ gửi xe

  • Thẻ nhân hàng, bằng lái xe,…

  • Thẻ nhân viên check in ra vào, chấm công.

  • Thẻ thành viên, thẻ khách hàng, thẻ V.I.P

  • Thẻ học sinh, thẻ giáo viên, thẻ hội viên