0975990317

Mực in Ricoh / Ribbon Ricoh Wax

Mực in Ricoh / Ribbon Ricoh Wax: B115W, B118W

– Là dòng ruy băng Wax đa ứng dụng, hiệu xuất cao

– Là dòng có chi phí thấp so với Wax và Wax resin

– Được in ở nhiệt độ thấp nên tuổi thọ đầu in cao