0975990317

Tem nhãn thực phẩm đông lạnh

Tem nhãn thực phẩm đông lạnh chất lượng không thể thiếu khi kinh doanh các sản phẩm, thực phẩm cần bảo quản trong các tủ đông, tủ lạnh.